Hướng dẫn cách Upload tài liệu

Bước 1: Chọn “Upload” nằm ở góc phải màn hình.

Bước 2: Tiếp theo là nhập thông tin tài liệu và upload file.

1. Nhập tiêu đề cho tài liệu.

2. Chọn danh mục theo đúng với nội dung của tài liệu muốn đề cập đến.

3. Chọn chủ đề phù hợp với nội dụng của tài liêu.

4. Chọn ảnh đại diện, các bạn sẽ chọn sao cho sát với nội dung của tài liệu.

5. Chọn file upload tài liệu.

6. Mô tả: đây là nơi để bạn ghi mô tả về tài liệu mà bạn post, phần này rất quan trọng vì số lượng người đọc tài liệu của bạn có nhiều và thu hút hay không là nhờ vào nội dung của phần mô tả của bạn có thu hút hay không.

7.Cuối cùng sau khi đã hoàn thành các bước, bạn click vào “Cập nhật”. Trên màn hình bạn sẽ hiện ra bảng thông báo sau, nghĩa là bạn đã hoàn thành quá trình upload và sau 1h chúng tôi sẽ kiểm duyệt và Active tài liệu của bạn.

*Ghi chú: Nơi upload file word hoặc zip.

Chúc bạn thành công!