Basic English Usage

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Hướng dẫn kiểu từ điển về ngữ pháp và cách sử dụng tiếng Anh cơ bản. Giải thích những lỗi phổ biến thường gặp trong tiếng Anh, giúp người học tránh những lỗi đơn giản, giúp giáo viên giải thích những cách sử dụng tiếng Anh khó.
 

Nội dung: Basic English Usage

Chủ đề:
Bình luận(0)