Phật Điển Thông Dụng: Hướng Dẫn Và Tuệ Tri Của Đức Phật I Thích Nhật Từ - New Edition PDF

Nội dung: Phật Điển Thông Dụng: Hướng Dẫn Và Tuệ Tri Của Đức Phật I Thích Nhật Từ - New Edition PDF

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
PHẬT ĐIỂN THÔNG DỤNG:
HƯỚNG DẪN VÀ TUỆ TRI CỦA ĐỨC PHẬT
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 2022

BAN BIÊN TẬP BẢN TIẾNG ANH
Tổng biên tập
Hòa thượng BRAHMAPUNDIT
Biên tập viên
PETER HARVEY

BAN PHIÊN DỊCH BẢN TIẾNG VIỆT
Chủ biên và hiệu đính
THÍCH NHẬT TỪ
Dịch giả tiếng Việt

Thích Viên Minh (chương 11, 12)

Thích Đồng Đắc (chương 1, 2)

Thích Thanh Lương (chương 8)

Thích Ngộ Trí Đức (chương 7)

Thích Nữ Lạc Diệu Nga (chương 3, 4)

Thích Nữ Diệu Như (chương 9)

Đặng Thị Hường (giới thiệu tổng quan, chương 6, 10)

Lại Viết Thắng (phụ lục)

Võ Thị Thúy Vy (chương 5)

Phật Điển Thông Dụng - New Edition

PDF icon (4)

Phật điển thông dụng do Thích Nhật Từ chủ biên bản dịch Việt - 15Feb2022

PHẬT ĐIỂN THÔNG DỤNG:
HƯỚNG DẪN VÀ TUỆ TRI CỦA ĐỨC PHẬT
Chủ biên bản dịch tiếng Việt
THÍCH NHẬT TỪ
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Chủ đề:
Bình luận(0)