Công văn của Trung ương Giáo hội về việc thực hiện thông tư 04 của Bộ Tài chính về tiền công đức

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Văn bản số 62/HĐTS-VP1 về việc thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của bộ tài chính hướng dẫn quản lý , thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho dic tích và hoạt động lễ hội
Chủ đề:
Bình luận(0)