Đề tài: Tinh thần nhập thế thiền Phái Trúc Lâm trong việc chấn hưng Phật Giáo thời Trần

Mênh mênh mang mang Phù Vân Yên Tử
Vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự
Câu hát du dương mang âm hưởng quan họ đặc sắc của miền Bắc bộ như gieo rắt vào trong lòng người một hoài cảm bồi hồi xúc động, quay dần bánh xe trở về quá khứ. Cảnh vật thiên nhiên với vẻ đẹp thật trù phú, làn gió thơm mát, áng mây bao phủ, núi non hùng vĩ, dòng suối róc rách dẵn dắt nội tâm con người tĩnh lặng, trong sáng.
Dầu ai quyết chí tu hành
Có lên Yên Tử mới đành lòng tu
Không bởi cảnh đẹp bồng lai núi Yên Tử làm thoả lòng người tu, mà còn bởi sự kính ngưỡng một bậc minh sư giác ngộ - Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài đã sáng lập cho dòng thiền mang tên Việt Nam, với ông Tổ người Việt Nam, lại là một vị vua anh hùng của dân tộc mà trước đó các dòng Thiền chỉ được truyền qua từ Trung, Ấn. Đây là một chấm son trên lịch sử dân tộc nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng.
Nguyễn Lang, trong Việt Nam Phật Giáo Sử Luận đã viết: “Phật Giáo Trúc Lâm là một nền Phật Giáo độc lập, uy tín tinh thần của nó là uy tín tinh thần quốc gia Đại Việt. Nó là xương sống của một nền văn hóa Việt Nam độc lập. Nền Phật giáo này tuy có tiếp nhận những ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa, Ấn Độ và Tây Tạng nhưng vẫn giữ cá tính đặc biệt của mình.

Nội dung: Đề tài: Tinh thần nhập thế thiền Phái Trúc Lâm trong việc chấn hưng Phật Giáo thời Trần

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Bình luận(0)