Thông tư 04 của Bộ Tài chính về tiền công đức và tài trợ lễ hội

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Thông tư 04/2023//TT-BTC Hướng dân quản lý , thu chi tài chính cho công tác tổ chức lế hội và tiền công đức, tài trợ cho dic tích và hoạt động lễ hội
Chủ đề:
Bình luận(0)