Văn Học Phật Giáo Thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Thời đại Lý - Trần là thời đại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thống nhất cộng đồng, phục hưng những giá trị văn hóa tinh thần truyền thống củ dân tộc sau hơn mười thế kỷ bị lệ thuộc phương Bắc. Văn học Lý - Trần, trong đó có văn học Phật giáo Lý - Trần là giai đoạn văn học chính thức mở đầu, có nhiệm vụ khai phá, mở đường cho văn học viết Việt Nam kể từ sau khi nước nhà giành được độc lập vào đầu thế kỷ XX.

Nếu yêu nước và nhân đạo là hai nội dung, hai chủ đề và cũng là hai tư tưởng xuyên suốt của văn học Việt Nam thì văn học Phật giáo Lý - Trần được vinh dự là một bộ phận văn học góp phần đặt nền móng cho hai nội dung, chủ đề, tư tưởng trên.

Để có được công trình "Văn học Phật giáo thời Lý - Trần: Diện mạo và đặc điểm", tác giả đã có một quá trình chuẩn bị, nghiền ngẫm hơn một phần tư thế kỷ và có cả gần chục năm trực tiếp nghiên cứu về nó trước khi đăng ký thực hiện đề tài.

Công trình được tái bản lần này có bổ sung một số nội dung và cập nhật những thành tựu nghiên cứu mới, tư liệu mới phát hiện về văn học Phật giáo. Để giúp quý độc giả tiện tra cứu, khi trích dẫn, tác giả trích nguyên tác thơ văn chữ Hán, rồi phiên âm và dịch nghĩa hoặc dịch thơ. Nội dung sách gồm 4 chương chính sau:

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu văn học Phật giáo thời Lý - Trần
Chương 2. Vn học Phật giáo Lý - Trần trong bối cảnh thời đại Lý - Trần, văn học Lý - Trần và Phật giáo Lý - Trần
Chương 3. Diện mạo văn học Phật giáo Lý - Trần
Chương 4. Đặc điểm văn học Phật giáo Lý - Trần.
 

Nội dung: Văn Học Phật Giáo Thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm

Chủ đề:
Bình luận(0)